Reisevilkår

Reisevilkår Velværereiser AS 2018 (VR)
Reisevilkårene inngår som en del av reiseavtalen. Disse er grunnlag for dine rettigheter som reisende og våre som arrangør. 

Bestilling og betaling
Bestilling av en reise gjør du enklest på nettet eller via telefon til Velværereiser, eller hos ditt lokale reisebyrå. Avtalen mellom partene anses inngått ved henvendelse fra kunden for bestilling, der kunden får et bestillingsnummer. Den reisende mottar en bestillingsbekreftelse med faktura/reiseavtale med 2 innbetalinger; et depositum med forfall i løpet av 10 dager og et sluttbeløp som betales senest 40 dager før avreise (se forfallsdato på faktura).

Avbestilling
Avbestilling må skje straks det foreligger en grunn for ikke å gjennomføre reisen. Avbestilling vil medføre et gebyr, avhengig av avbestillingstidspunktet, som regnes fra den dato (man-fre) arrangøren mottar beskjeden. Med avbestillingsdato i kontorets åpningstider, mandag til fredag kl. 08 – 16. Mail som sendes eks lørdag /søndag/helligdag regnes med dato til nærmest påfølgende mandag/virkedag. 

Avbestillings regler av reiser innen Europa:
a) Reisen kan fritt avbestilles inntil 10 dager etter bestilling såfremt det er mer enn 2 måneder til avreisedato.
b) Ved avbestilling fra 10 dager etter bestilling tom 91 dager til avreise betaler kunden et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. person.
c) Ved avbestilling f.o.m. 90 til 61 dager før avreise, beholder VR det innbetalte depositum.
d) Ved avbestilling  60 til 30 dager før avreise belastes kunden 50% av reisens pris.
e) Ved avbestilling fra 29 dager og frem til avreisetids-punktet, eller hvis den reisende ikke møter opp ved avgang eller mangler de nødvendige papirer, visum, vaksiner e.l. for å delta på reisen, er gebyret 100 % av reisens pris.

Avbestillingsregler langreiser, reiser utenom Europa:
a) Reisen kan fritt avbestilles inntil 10 dager etter bestilling såfremt det er mer enn 2 måneder til avreisedato.
b) Avbestilling inntil 121 dager før avreise er depositum tapt.
c) 120 dager før avreise er gebyret på 50 % av reisen pris.
d) 60 dager før avreise er gebyret 100 % av reisens pris.
Dette skyldes meget strenge regler for flyreiser utenom Europa.

Avbestilling med avbestillingsforsikring
Grunnet strenge personregler må forsikring kjøpes direkte mellom kunde og forsikringsselskap. Vi samarbeider med Gouda og du kan følge denne linken og kjøpe avbestillingsforsikring. Kjøp av avbestilligsforsikring 

Reiseforsikring 
Reiseforsikring er en nødvendighet ved reise til utlandet. En reiseforsikring er en omfattende forsikring og gir rettigheter ved tyveri, ulykker, sykdom, og lignende. Vi anbefaler alle våre kunder å tegne reiseforsikring i tillegg til evt kredittkortforsikring. Kjøp av reiseforsikring

Overdragelse av reiser
Kunden har rett til å overdra reisen til en person som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta i reisen, forutsatt at arrangøren er underrettet om dette i rimelig tid før reisen skal ta til. Overdrager og overtager hefter solidarisk for betaling og ekstra kostnader og er gebyrbelagt. Ruteflybilletter kan sjelden overdras.

Forbehold om endringer
Det tas forbehold om uforutsette prisendringer vedrørende transportomkostninger, endringer i offentlige skatter/avgifter,  brennstoffpriser, gebyrer i lufthavn eller valutakurser som er anvendt i prisberegningen. Det tas også forbehold om endringer i programmet som skyldes forsinkelser, værforhold, sykdom eller andre uforutsette hendelser på reisen. Det kan også bli foretatt mindre justeringer i dag til dag programmet. Det tas forbehold om at nevnt instruktør/leder kan bli syk, vedkommende erstattes da av en med like gode ferdigheter og det gis ikke anledning å avbestille reisen grunnet endring i leders navn. 

Veværereiser AS sin rett til å kansellere/avlyse eller endre reisen uten erstatningsplikt.
Reisen kan avlyses dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette, konstanteres krigshandlinger, naturkatastrofe, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som kan likestilles med foran nevnte. Dette gjelder også når disse begivenheter inntreffer på reiseruten. Arrangør kan også avlyse reisen eller øke prisen dersom det påmeldte antall er mindre enn det angitte minimumsantallet for reisen. Informasjon om dette gis av arrangør senest 4 uker før avreise. Alternativt vil den reisende bli tilbudt annen reise eller få refundert det innbetalt beløp i sin helhet. Vi forbeholder oss retten til å etterfakturere valutatillegg som følge av økt valutakurs. Dersom dette skulle bli nødvendig, vil faktura bli tilsendt senest 20 dager før avreise.

Tilslutningsbilletter
Det anbefales at tilslutningsbilletter tidligst bestilles 6 uker før avreise. På dette tidspunktet kan reisen garanteres av arrangør. Vennligst ta kontakt og få din reise bekreftet før du bestiller tilslutningsbilletter. VR er behjelpelig med bestilling dersom du kontakter oss. Fram til 6 uker før avreise tar ikke VR ansvar for å tilbakebetale tilslutningsbilletter dersom en reise avlyses.

Europisk helsekort
For reise i Europa er det nødvendig å medbringe Europeisk Helsetrygdkort, dersom reiseforsikring ikke tegnes. Kortet kan bestilles på trygdekontoret eller på www.nav.no

Velværereisers plikter
VR forplikter seg til å følge lov om pakkereise (Pakkereiseloven) og dens intensjoner, herunder annonsering, markedsføring, avtaleinngåelse, gjennomføring, avbestillingsregler, overdragelser, reklamasjonsrett og erstatning.

Den reisendes plikter
Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at mottatte reise-dokumenter stemmer overens med navn og bestilling. Den reisende må overholde betalingsfristene og må ved avreisen ha nødvendig reisedokumenter som gyldig pass, visa, vaksinasjonsattester, o.l. Den reisende forplikter seg til å rette seg etter regler gitt av offentlige myndigheter og våre representanter og må ikke opptre til sjenanse for andre. Ved utilbørlig oppførsel, kan den reisende bli avvist fra reisen og må selv bære kostnadene med hjemreise.

Mangler/reklamasjoner
Hvis den reisende mener det er mangler ved reisen, skal den reisende straks og på reisemålet informere VR’s representant eller vårt kontor i Sandvika, Norge. Klager etter hjemkomst betyr at kunden mister sine rettigheter. Klagefrist er dog satt til 4 uker etter reisens avslutning og skal være skriftlig til vårt kontor. 

Reisegarantifondet (RGF)
Velværereiser er tilsuttet RGF og har stilt garanti til fondet,  tlf. 51 84 47 27/ www.rgf.no

Flyreiser
Av våre reiser som går med flytransport, flyr den reisende i henhold til betingelsene i flyselskapets befordringsansvar. Dette gjelder også problemer og ulemper som kan oppstå på grunn av forsinkelser ved ankomst til reisens startpunkt eller ved hjemreise samt transport av bagasje. Vi er kun formidler og uten ansvar for kontraktsmessig leveranse fra flyselskapet eller andre transport-leverandører. Mistet bagasje er en privat sak mellom kunden og flyselskapet.

Generell informasjon
Våre gruppereiser og dag for dag program i katalogen er fastlagt over et år i forveien. Disse må derfor anses som generelle og ikke endelige. Korrekt oversikt oversendes sammen med billetter. Dersom den reisende har bestilt del av dobbeltrom på reisen, må vedkommende være beredt på å betale enkeltromstillegg dersom VR ikke finner en reisepartner. Såfremt den reisende ønsker å gjøre endringer i bestillingen tilkommer et gebyr på kr 300,-. 

Bilder
På mange av våre reiser bruker vi aktivt kamera under reisens forløp og presenterer gjerne bilder på sosiale media. Bilder av deltagere kan også bli brukt i media. Reisende som reserverer seg mot dette, må utrykkelig gi beskjed til vår leder for reisen.

Kunderegister
Vi sender ut nyhetsmail ca 1-3 ggr pr uke. Det skjer automatisk til alle som er registrert i vårt kunderegister. Dersom du ikke vil motta nyhetsmail, gi oss beskjed om avregistrering. Det blir også sendt ut deltagerliste på hver gruppereise med alle deltageres navn, telefonnummer og bosted. Din personalia vil ikke bli delt med 3e part. 

Vi ønsker deg velkommen og gleder oss til å ha deg som vår kunde i vårt 25.e driftsår!   Vi viser også til Pakkereiseloven